Retourneren

Retourneren

Als je niet tevreden bent met een artikel wat je bij ons heeft aangekocht, of je wil de gehele order herroepen, dan heb je 30 dagen de tijd om (zonder opgave van redenen) de aankoopovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop je je aankoop fysiek in je bezit hebt gekregen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
Je kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons opgestelde retourformulier, maar je bent hiertoe niet verplicht. Je vind dit formulier hieronder. Wij vragen je om dit formulier in te vullen en ons te mailen (klantenservice@puurmieke.nl) of telefonisch te melden (085-3030730). Dit is uiteraard niet verplicht maar we vragen dit zodat het voor jou als klant simpelweg sneller gaat en voor ons efficiënter. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 30 dagen is verstreken.

Je kunt vervolgens de producten retourneren naar het volgende adres:

Puur Mieke
Schutboom 2b
5427 CG Boekel

Voeg aan het pakketje je naam en ordernummer toe, of gebruik het herroepingsformulier hiervoor, zodat we je order herkennen en alles snel en efficiënt kunnen afhandelen.

Formulier voor herroeping.

Aan: Puur Mieke, Schutboom 2b, 5427 CG Boekel, E-mail: klantenservice@puurmieke.nl.

Ik/Wij*                                ___________________________________________

deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten wil herroepen:

(vermeld minimaal het artikelnummer en de omschrijving van het product)

Besteld op*/ontvangen op*:    ______________________________

Puur Mieke Ordernummer:       ______________________________

Uw naam en contactgegevens:

(vermeld minimaal uw naam, e-mailadres en telefoonnummer) 

[Handtekening consument(en)]

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend, vermeld u de inhoud van dit formulier in een email dan is uw verzending ook uw handtekening)

Download hier het Europese modelformulier.

Gevolgen van de herroeping:

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je het aankoopbedrag die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug (Houd rekening met een eventuele verwerkingstijd van 2 tot 3 werkdagen van jou bank). Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen wij je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Ook geldt dit voor etenswaren die binnen de bedenktijd kunnen bederven of etenswaren die om redenen van gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden wanneer de verzegeling is verbroken.
Hygiene producten zoals make-up, waarvan de verzegeling is verbroken kunnen niet geretourneerd worden

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. De goederen dienen in een oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd te zijn zoals redelijkerwijs mag worden verwacht.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »